Denne webside handler om udvikling og test af et astrologisk og testbart værktøj, som skal kunne bruges ved rekruttering af f.eks. erhvervsledere.

Intro

Astrologien er endnu ikke en anerkendt videnskab, men det betyder ikke, at den ikke rummer sandheder, der kan underbygges med forskning, eller at den ikke kan bruges til at forbedre det enkelte individs livskvalitet.

Det første problem, man støder på, når man vil forske i astrologi, er, at astrologi er så mange forskellige ting - kun bundet sammen af grundsætningen: "Der er sammenhæng mellem det, der sker på stjernehimlen, og det, der sker på jorden." Eller sagt på en anden måde: Alle ting i universet er indbyrdes forbundne.

Astrologi er f.eks.:

 • Ugebladsastrologi (også kaldet soltegnsastrologi)
 • Karakteranalyse ud fra det personlige horoskop
 • Fremtidsprognose ud fra det personlige horoskop
 • Verdensastrologi, hvor aktuelle planetbevægelser bruges til at analysere politisk begivenheder
 • Børsastrologi (typisk baseret på aktuelle planetbevægelser, især Månen)
 • Elektionsastrologi, hvor det handler om at finde et gunstigt tidspunkt til start af et vigtigt projekt. Ifølge astrolog Kelley Rosano var Walt Disney flittig bruger af elektionsastrologi, når hans film skulle have premiere eller en forlystelsespark åbne. Også den amerikanske præsident Ronald Reagan brugte elektionsastrologi til at udvælge tidspunkter for pressekonferencer, hvorved han undgik problemer med pressen iflg. Astrology News Service.
 • Synastri: Analyse af kemien mellem to mennesker ud fra deres personlige horoskoper
 • AstroKartoGrafi, hvor det personlige horoskop projiceres på et verdenskort med henblik på at finde lokationer, som er gunstige for individet
 • Øjebliksastrologi til umiddelbar problemløsning uden nødvendigvis at skulle opstille det personlige horoskop først

De to mest brugte astrologiske service-ydelser, som man finder på Internet, er den computer-genererede rapport (karakterbeskrivelse eller fremtidsprognose) eller den personlige konsultation, som begge henvender sig til det store publikum (relativt) billigt. Denne hjemmeside har ingen af delene. I stedet henvender den sig til to grupper:

 • Virksomhedsbestyrelser og/eller -ledere, som  tilbydes en (relativt) dyr konsulentydelse ved rekruttering af medarbejdere, især ledere.
 • Forskere, som er interesseret i at diskutere og evt. teste den gren af astrologien, jeg arbejder med, og som er identifikation af et individs professionelle talenter på basis af det personlige horoskop.

Den forskning, der præsenteres på denne hjemmeside befinder sig stadig på et pioner-stadium. Der er behov for viderudvikling og dermed investeringer. Fordelene for potentielle invstorer er:

 • Ingen andre har udført et tilsvarende arbejde, dvs. jeg er "first mover" på dette område.
 • Teknologien er nu så moden, at den kan testes. Følgende kategorier er klar til test: Erhvervsledere, solosportsfolk, skuespillere, militære officerer, sangere (p.t. kun kvindelige) samt livslængde og rigdom (= evne til at tjene penge). I forhold til livslængde kan jeg p.t. placere horoskoper i 4 forskellige kategorier med 90% nøjagtighed: Et kort liv (= mindre end 30 år), et lang liv (= over 90 år), et mellemkort liv (= mellem 30 og 60 år) og et mellemlangt liv (= mellem 60 og 90 år). Præcisonen kan og vil blive forbedret løbende.
 • Metoden er så afprøvet, at man kan planlægge det videre udviklingsforløb ret præcist. Dvs. jeg ved, hvor mange arbejdstimer, der skal bruges, for at nå et bestemt kvalitetsniveau.
 • Produktet kan ekspanderes til andre områder, f.eks. intelligenskvotient eller sundhedssektoren (f.eks. hvem er foruddisponeret for kræft eller fedme, og hvem er ikke).

Det sidste skud på stammen er undersøgelse af morderes horoskoper. Du kan læse mere om denne undersøgelse her.

(C) Eskild Rasmussen, sidst redigeret 9. oktober 2016.